Welcome to Major

KonTex

Konfeksiyon Üretim Yönetim Sistemi

Konfeksiyon Üretim Yönetim Sistemi, tekstil sektöründe hazır giyim üretimi yapan firmalar için geliştirilen bir yazılımdır. Günümüzde rekabet koşulları nedeniyle, üretici firmalar üretimlerini daha iyi bir takip edebilecekleri bir sistem ile beraber genel gider ve finansman yönetimlerini içine alan, bütünleşik bir şirket yönetiminin kurulmasına ve geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu bakış açısıyla firmaya özel bir yönetim sistemi geliştirilmekte uygulanması sağlanmaktadır.

 

on_maliyet

Ön Maliyet

Model ön maliyeti, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Hızın önem taşıdığı günümüzde, fiyatın en kısa sürede verilmesi, sistem fiyatlandırma için büyük avantaj ve katkı sağlamaktadır.

Ön maliyet, yetkiler içerisinde satın alma ve üretim aşamalarında kontrol sağlayıcı bir fonksiyon olarak kullanılmaktadır.

Numune Hazırlama ve Modelhane

Numune iş emri hazırlanabilmekte, numune için kumaş ve aksesuar satın almaları yapılabilmektedir. Modelhane iş programı takip edilebilmektedir. Modelhanenin genel maliyeti ve numune maliyetleri hesaplanabilmektedir.

Müşteri Siparişi (order) Yönetimi 

Müşteri siparişinin gelişi ve tüm birimlere dağıtılması sistem üzerinden yapılabilmektedir. Planlama, Satın alma ve Üretim aşamalarında siparişe ait tüm bilgiler sistem üzerinden izlenebilmektedir. Müşteri siparişinin gelişi ve devamı aşamalarında müşteri ilişkileri çok büyük önem taşıdığına göre kurulan sistem ile müşteri ilişkileri kolay bir şekilde yönetilebilmektedir. Gerçek anlamda müşteri ilişkileri yönetimi sağlanabilmektedir.

Order Maliyet Bütçeleme

Maliyetlerin öncelik taşıdığı ve fiyatın müşteri tarafından belirlendiği bir ortamda maliyetlerin yönetimi öncelikli konulardan biridir. Maliyetlerin yükleme sonrası izlenebilmesi ve analiz edilebilmesi yeterli olmamakla beraber risk de taşımaktadır. Üretim başlamadan önce, maliyet bütçesi sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır. Satın alma ve üretim aşamalarında onay sistemi sayesinde bütçe ile anlık olarak karşılaştırma yapılabilmektedir. Yükleme sonrası sürpriz maliyet sonuçları yerine önceden bilinen bütçeleme ve maliyet sistemi kurulmaktadır.

Order Gelir Bütçeleme

Sipariş bazlı çalışan firmalarda maliyet bütçelemesi yanında gelir bütçelemesi yapılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü giderlerin finansmanının sağlanabilmesi için sipariş tahsilatlarının ay ve hafta bazında gelir finansman planlaması yapılmalıdır. Finansman maliyetlerinin ortadan kaldırılabilmesi için gelir ve gider dengelemesinin sistem tarafından otomatik yapılması sağlanmaktadır. Firma haftalık ve aylık ödeme ve tahsilat programını sistemden izleyebilmektedir.

 

kumas_planlama

Kumaş Planlama

Temel girdilerden olan kumaşın ihtiyaç hesaplamasının yapılması, ham kumaş veya iplik ihtiyacına kadar gidilmesi gerektiğinde hızlı ve doğru bir planlama yapılması gerektirmektedir. Üretimin başlangıç noktası, ihtiyaç ve tedarik hesaplamasıdır. Bu aşamada hata yapılmadan ve en kısa sürede kumaş tedariğinin başlatılması için sisteme gereksinim duyulmaktadır. Üç temel hedef olan kalite, termin ve maliyet kriterlerinin başlangıç noktası kumaş ihtiyaç planlamasıdır. Bu nedenle kurulan sistem kumaş tedariğinin doğru başlatılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Kumaş Satın Alma

Kumaş planlamasına bağlı iplik, kumaş örme, boyahane ve boyama takibi yapılan kumaş satın alma yönetimi firma içerisinden yönetilebilir şekilde kurulmaktadır. Özellikle örmecideki iplik stokları, ham kumaş örme fireleri, boyahanelerdeki ham kumaş stokları, boyama fireleri sistem üzerinden takip edilebilmelidir. Kumaş tedarik yönetimi idarenin dış fasoncularda değil firma içi yönetiminde olmasını sağlar.

aksesuar_planlama

Aksesuar Planlama

Üretici firmalarda aksesuar planlama çok önemsenmez. Ancak ufak bir hata yüklemenin gecikmesine hatta bütün malın elde kalmasına neden olabilir. O halde aksesuar planlamada, ihtiyaç hesaplamada, satın alma aşamasında, aksamadan çalışan bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

Kumaş Depo Yönetimi

Tedarik aşamalarından sonra depoya gelen kumaşların yerleşimi, test ve kontrollerin yapılması, order bazında stokların takip edilmesi, free stokların görünmesi, üretimden artanların izlenmesi ve kesim iş emrine göre çıkışları gibi işlemlerin yapılması depo yönetiminin etkin olmasının sağlanmasıyla mümkündür. O halde Kumaş depo stok yönetimi kilit konumda ve etkili bir noktada bulunmaktadır. Deponun yönetimi üretimin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır.

Aksesuar Depo Yönetimi

Çok çeşit olan ve sürekli hareketli bir bölüm olan aksesuar deponun tam bir otomasyon içerisinde çalışması gerekir. Özellikle aksesuar stoklarındaki çok farklı varyant ve özelliklerden dolayı aksesuar depo, üretimi geciktirici bir duruma düşebilir. Bunun önlenmesi için aksesuar depoda gerçek anlamda bir sistem kurulması ve stok yönetiminin sağlanması zorunludur.

kesim_yonetimi

Kesim Yönetimi

Kesimhanenin yaptığı iş nedeniyle kritik bir noktada ve aşamada bulunmaktadır. Çünkü özellikle kg veya metre olarak gelen kumaşların adete dönüşmesi ve üretimin başlaması nedeniyle kesim adetlerinin ve pastal sonuçlarının önemi vardır.

Bu bilgilerin üretime yön verilmesi açısından önemli olduğu için sonuçların anlık izlenmesini gerektirir. Kesim firelerinin analiz edilmesi model gramaj ve metrajlarının bilinmesi üretim eksiğini veya fazlasını kesim aşamasında ortaya çıkartır.

Üretim İşçilikleri

Kesimden sonra baskı, nakış, dikim, yıkama, elişi ütü paket gibi yapılan tüm işçiliklerin beklenilen kalite, termin ve maliyette gerçekleştirebilmek için etkin bir üretim yönetimine ihtiyaç vardır. Üretimin adet olarak takip edilmesi, kayıpların bilinmesi, kalite sorunlarının çözülmesi ve en önemlisi termin kıskacında kalmamak için üretim yönetim sisteminin firma yapısına uygun kurulması kaçınılmazdır.

Sevkiyat – Çeki Listesi 

Çeki listesinin hazırlanması ve sevkiyat işlemlerinin yapılması üretimin sonuçlanıp tamamlanma aşamasına geldiğini gösterir. O halde yüklemesi yapılan ordera ait tüm hareketlerin ve sonuçların sistem üzerinden izlenmesi gerekir.

karsilastirmali_maliyet

Karşılaştırmalı Maliyet

Yükleme tamamlandıktan sonra üretim aşamasında karşılaştırmalı maliyetlerin izlenmesiyle beraber gerçek ve karşılaştırmalı maliyet analizleri yapılmalıdır. Bu firmanın yapmış olduğu tedarik ve üretim faaliyetlerinin sonucudur. Bu analizler ile firma kendi iş yapabilirlik becerisi ve yeteneğini ortaya koymaktadır. Firma, analizler sayesinde maliyet ve açısından gerçek durumunu görmüş olacaktır.

Cari Hesap Takibi

Tüm işlemler içerisinde yer alan tedarikçilerin ( kumaşcı, aksesuarcı ) fasoncuların ( baskı, nakış, atölye ) diğer hizmet alının firmaların ( nakliye , gümrük v.b. ) cari hesaplarının takibi yapılmaktadır. İrsaliye işlemleri yapıldıkça cari hesap entegrasyonları oluşmaktadır. Zaman ve işlem kaybı oluşturulmadan entegre bir şekilde cari hesap takipler yapılabilmektedir.

Bütün bunlarla beraber KonTex Konfeksiyon Üretim Yönetim Sistemi yalnızca bir üretim takip yazılımı değildir. Tamamen uygulamayla beraber tüm departman ve sorumluları da içerisine alan bütünleşik bir yönetim sistemini içerir. Bu yapı firmaya özel uygulama nitelikleri taşımaktadır. Firmaya özgü bir bir yönetim şeklinin tasarlanması ve yazılımla beraber uygulanması KonTex Üretim Yönetim Sisteminin sonucudur.

Konfeksiyon Üretim Yönetim Sistemi Modülleri

 • Ön Maliyet ve Model Fiyatlandırma
 • Müşteri Sipariş ( Order ) Yönetimi
 • Model Tanımlama ve Numune Takibi
 • Order Gelir Bütçeleme
 • Order Maliyet ve Gider Bütçeleme
 • Kumaş İhtiyaç Hesaplama ve Tedarik Planlama
 • İplik İhtiyaç Hesaplama ve Tedarik Planlama
 • İplik Satın Alma Takibi
 • İplik Depo ve Stok Takibi
 • Kumaş Örme ve Ham Kumaş Takibi
 • Kumaş Boyama ve Boyahane Takibi
 • Mamul Kumaş Sipariş Takibi
 • Dokuma Kumaş Sipariş Takibi
 • Kumaş Stok ve Depo Yönetimi
 • Kumaş Tedarikçi Cari Hesap Takibi
 • Aksesuar İhtiyaç Hesaplama ve Tedarik Planlama
 • Aksesuar Satın Alma Takibi
 • Aksesuar Stok ve Depo Yönetimi
 • Aksesuar Tedarikçi Cari Hesap Takibi
 • Kesim ve Pastal İşlemleri
 • Üretim Yönetimi
 • Baskı Nakış Dikim Öncesi İşçilik Takibi
 • Dikim ve Fason Takibi
 • Yıkama, Parça Boyama v.b. İşçilik Takibi
 • Fasoncu Cari Hesap Takibi
 • Sevkiyat ve Çeki Listesi
 • İhraç Fazlası ve Mamul Depo Takibi
 • Gerçekleşen Maliyet Yönetimi
 • Karşılaştırmalı Maliyet Yönetimi
 • Sipariş Onay Sistemi
 • Fatura Onay Sistemi
 • Order Bazında Müşteri Hesap Takibi